Hlídám si, kolik mám

Hlídejte si zneužití identity

Sledujte změny v úvěrových registrech na vašich datech a předcházejte zneužití identity k úvěrovým podvodům za 365 Kč/rok pro oba registry.

Chci se registrovat

Hlídám si, kolik mám

Služba Hlídám si, kolik mám slouží k ochraně před zneužitím identity k úvěrovým podvodům v reálném čase. Jejím úkolem je upozorňovat uživatele na vznik nové žádosti o úvěrový produkt a další situace, které mohou nastat v Bankovním registru klientských informací (BRKI) a Nebankovním registru klientských informací (NRKI).

Pokud dochází na datech uživatele k vybraným změnám, informujeme jej prostřednictvím webových stránek kolikmam.cz, e-mailu nebo SMS. Vždy záleží na volbě uživatele. Služba také monitoruje, zda dochází k řádnému splácení úvěrových produktů a reportuje negativní události finančních a nefinančních institucí.

pic4

Pro získání služby Hlídám si, kolik mám je nutné projít registračním procesem na portálu kolikmam.cz. Služba hlídá zneužití identity právě nad daty v Bankovním (BRKI) a Nebankovním registru klientských informací (NRKI). Proces registrace vyžaduje vlastnoruční podpis uživatelů, vzhledem ke skutečnosti, že nakládáme s osobními údaji, a je jim zasílán poštou. Vyřízení registrace trvá 4 pracovní dny. Jde především o bezpečnost našich klientů. Na druhou stranu po registraci do portálu získáte přístup k dalším službám provozovaným nad daty Bankovního a Nebankovního registru klientských informací. Díky registraci máte k dispozici vaši Úvěrovou zprávu on-line nebo si můžete aktivovat monitorovací službu NetAgent jako ochranu vašich osobních dat na internetu. Portfolio služeb zaměřených na ochranu identity a hlídání osobních finančních závazků bude postupně narůstat.

Jaké informace sleduje služba Hlídám si, kolik mám?

 • Vznik nového kontraktu ve fázi žádosti: finanční instituce provádí on-line dotaz do registru
  v okamžiku, kdy dochází k uzavření nové úvěrové smlouvy na totožnost žadatele, aby si ověřila
  úvěrovou historii žadatele a jeho aktuální zatížení. V daný okamžik vzniká v registru záznam
  ve fázi žádosti.
 • Vznik nového kontraktu ve fázi existující: jedná se o událost, kdy došlo již ke schválení nového úvěru na totožnost žadatele a finanční instituce reportovala do registru přímo novou smlouvu.
 • Splátka po splatnosti: služba hlídá, zda dochází k řádnému splácení.
 • Vznik negativní události: hlídáme následující události, které mohou do registrů BRKI či NRKI
  reportovat finanční instituce, jež jsou členy daných registrů k uzavřeným smlouvám
 • Zesplatněno
 • Odprodej pohledávky
 • Soudní vymáhání
 • Blokace s dlužnou částkou nad Kč 500,-
 • Pojistná událost (pouze v NRKI)
 • Vypovězená smlouva – předmět financování odebrán, neodebrán, nenalezen (pouze v NRKI)
 • Změna fáze kontraktu – jeho zamítnutím nebo ukončením při předčasném splacení
 • Upozornění na archivaci kontraktu – daný kontrakt již banka nebo finanční instituce ve vašem Výpisu z registrů nevidí
pic3
ico1

Zdroje informací

Služba monitoruje informace nad daty Bankovního a Nebankovního registru klientských informací.
ico2

Uchování dat a aktualizace databáze

Informace jsou v registrech uchovány po dobu trvání smluvního vztahu mezi klientem a institucí a následně pak 4 roky po jeho ukončení. Pokud nedojde k uzavření smlouvy, jsou data žádostí o úvěrové produkty uchována v BRKI po dobu 1 roku, v NRKI pak 6 měsíců. Data jsou aktualizována denně on-line dotazováním a aktualizováním a rovněž pravidelně 1krát měsíčně dávkově
ico3

Monitoring

Služba Hlídám si, kolik mám monitoruje vaše data, jež jsou uložena v Bankovním a Nebankovním registru klientských informací. Pokud nad daty dochází ke změně, je uživatel informován prostřednictvím e-mailu, SMS nebo v klientské zóně portálu kolikmam.cz.
ico4

Prevence

Díky službě Hlídám si, kolik mám, máte své finanční závazky pod kontrolou. Pokud se např. stane, že vám někdo odcizí nebo ztratíte občanský průkaz a někdo se dožaduje půjčky s vaší identitou, dozvíte se tuto skutečnost maximálně do 24hodin od okamžiku kdy nastane. Dále za vás služba hlídá vaše závazky a informuje vás, pokud zapomenete na splátku nebo dojde např. k zesplatnění úvěru.