Desatero zodpovědného zadlužování

Credit fraud je široký pojem pro zneužití kreditní karty nebo jakéhokoli jiného typu úvěru k nákupu zboží nebo služby se záměrem vyhýbat se splácení. Dnešní doba online půjček, půjček obratem, do 10 minut, na počkání a pro každého nahrává podvodníkům k snadnému získání úvěru krádeží identity, aniž by poškozený cokoli tušil.

num1

NEPŮJČUJI SI NA ZBYTEČNOSTI

Vždy si musím rozmyslet, zda produkt nebo službu, kterou si chci prostřednictvím úvěru pořídit, skutečně potřebuji právě teď. Platí jednoduché pravidlo: za vlastní peníze mohu něco chtít, za půjčené však danou věc musím nutně potřebovat.

num2

NEPŘEPLÁCÍM ŽIVOTNOST

Na úvěr si nekupuji žádný produkt/službu, které budu splácet déle, než je jejich životnost. Pokud si pořídím týdenní dovolenou, neměl bych ji splácet celý rok.

 

num3

NERISKUJI BANKROT

Je nezbytné vytvářet rezervy na „horší časy“ a myslet na to, že vždycky může být hůř. Pokud zvažuji úvěr, nejdříve si musím propočítat, jakou částku mohu s ohledem na svoji finanční situaci vydávat měsíčně na splátku.

num4

NEDŮVĚŘUJI VŠEM

Musím si dobře rozmyslet, od které společnosti si mohu půjčit. V dnešní době může nabízet a poskytovat půjčky téměř kdokoliv. Společnosti, které neprověřují své žadatele v úvěrových registrech, si kompenzují riziko výší úroku, a také jinými sankcemi.

num5

NEJSEM UNÁHLENÝ

Z  nabízených úvěrů vybírám vždy ten nejvýhodnější. Vždy musím porovnávat nabídky od  různých poskytovatelů. Rozhodně nevolím první variantu, která je mi předkládána.

num6

NEPOROVNÁVÁM POUZE ÚROKY

Pokud si beru úvěr, nevolím podle nejnižší nabídky úroku. Musím zvažovat všechny ostatní poplatky, jako jsou poplatky za správu úvěru, za uzavření smlouvy či jakékoli sankce. Důležité je porovnat sazby RPSN a celkovou částku, kterou zaplatím.

num7

NEPODEPISUJI NEZNÁMÉ

Vždy se podrobně seznámím se smlouvou a úvěrovými podmínkami včetně případných sankcí či pokut. Nepodepisuji nic, čemu nerozumím. V  případě potřeby se poradím s odborníky.

num8

NEMYSLÍM JEN NA SOUČASNOST

Své závazky splácím vždy řádně a včas, a tím si buduji pozitivní úvěrovou historii do budoucna. Navíc se mohu pojistit pro případ neschopnosti splácet v budoucnu.

num9

NEPŮJČUJI SI NA PŮJČKU

Pokud přes všechna opatření nastane situace, kdy nejsem schopný úvěr splácet, nepůjčuji si další peníze na vyrovnání dluhu. Snažím se domluvit řešení přímo s věřitelem, který mi původní úvěr poskytl.

num10

NEVĚŘÍM NA ZÁZRAKY

V  případě, že mi seriózní finanční instituce žádost o úvěr odmítne, je nutné se znovu zamyslet nad vlastní ekonomickou situací. Finanční instituce tím nechrání pouze sebe, ale i mě před předlužením. Není na místě hned žádat o „dražší“ úvěr jinde, to jsou pak podmínky zaručeně méně výhodné.

pic2
pic1